Thursday, 06 June 2013 12:50

Нов шок в България - скоро

Written by 
Rate this item
(13 votes)

Такса смет в България може да скочи драстично, заради ЕС.

В Европейския съюз няма обща правна рамка, по която да бъде определян размерът на таксата за битови отпадъци. Това е изключително правомощие на всяка отделна държава-членка. Въпреки /www.ZaBulgarite.com/ това ЕС все пак се е намесил в тази сфера посредством правилата за опазване на околната среда. За всеки тон депониран отпадък се плаща такса, която отива в общия европейски бюджет.

По този начин колкото повече една държава депонира отпадъци, толкова по-скъпо й струва това. Така, за България таксата за 2013 г. е 15 лв, за 2014 г. ще стане 35 лв, а до 2016 г. трябва да достигне 90 лв. Целта на тези правила е да се стимулира рециклирането на отпадъците и намаляването на количествата за депониране, които най-интензивно вредят на природата. Така обаче държави като България, които не рециклират или рециклират малко, ще бъдат задължени /www.ZaBulgarite.com/ да плащат много висока такса за депонираните отпадъци. Това неминуемо ще доведе или до драстично занижаване на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване в България, или до повишаване на такса "смет" за физическите и юридическите лица.

В България отговорни за организиране на управлението на битовите отпадъци по закон са местните власти. Услугата за сметосъбиране и сметоизвозване трябва да е /www.ZaBulgarite.com/ достъпна за всички жители, като общините са задължени да гарантират, че събирането, извозването, възстановяването и обезвреждането на отпадъците се извършват само от нарочно оторизирани за това лица.

По данни на статистиката за последните пет години количеството на отпадъците, които българите изхвърляме е намаляло с 20% до около 380 кг годишно. За сравнение, средно европеецът изхвърля около 540 кг годишно. За огромно съжаление обаче едва 24% от боклука в България се рециклира, а всичкото останало количество се депонира. Така депонираните отпадъци в България са значително повече от средното равнище за Европа. За преодоляването на тази тревожна статистика не помага и фактът, че според анализатори /www.ZaBulgarite.com/ културата на разделно събиране на българите се повишава всяка година. А именно разделното събиране е ключът към намаляване на количеството на отпадъците за депониране.

В България такса смет, според някои, вече е твърде висока. Едно шоково увеличаване за няколко години, драстично ще доведе до още по-ниска събираемост, която и в момента е едва около 55-60%.

На този проблем все още не се дава твърде голяма гласност. Това може би се дължи на факта, че в момента има "по-належащи" за решаване проблеми. А може би пък е поради това, че е винаги по-лесно да се обвинява /www.ZaBulgarite.com/ бюрократичен Брюксел за налагането на всякакви непопулярни мерки.

Разбира се остава отворен въпросът доколко е уместна таксата и дали не е време за обща и единна правна рамка за отпадъците на Европа.

Така или иначе, този въпрос не бива да се пренебрегва, защото съвсем скоро домакинствата и фирмите в България няма да могат повече да го пренебрегват. И тогава сигурно пак ще се питаме "Как?", "Ама откъде?" и "Защо пак на нас?". /www.ZaBulgarite.com/

 

 

 

Read 7652 times

© ZaBulgarite.com ǀ Сайт на всички българи в чужбина ǀ Всички права запазени

Login to post comments

ZaBULGARITE NEWS

OUR BULGARIA ABROAD

YOUR E-EDITION

   Belgium                    

   Germany         

   Cyprus

   EU

   Find Useful Information

   The Project 'ZaBulgarite'

   Become a Part of the Team

  Find a Material

  The Idea Behind E-Edition

  Publish Your Material