ЗА ИДЕЯТА на Електронно Издание

 

Идеята

Моят Уеб Сайт ZaBulgarite съвместява в себе си още една самостоятелна идея – собствено електронно издание за научна и художествена литература. Целта е да се създаде една напълно безплатна платформа, чрез която да се публикуват в електронен вид най-различни научни и художествени произведения. 

 

Ползите за автора и за неговата аудитория са много

Ползите от подобна платформа са много. От една страна всеки, който притежава собствен авторов материал за публикуване, но няма или финансовите възможност, или желанието, или одобрението да го публикува чрез отпечатването му на хартия, може да се свърже с нас и ние ще го публикуваме за него. От друга страна, публикуването в електронен вид на дадено произведение може да бъде по-добър вариант за неговия автор дори в сравнение с публикуването му чрез разпечатване на хартия, тъй като броят на потенциалните читатели е практически неограничен. На трето място, освен че авторът ще може да се позовава на своето произведение, той ще може и много по-успешно да защити собствените си права върху произведението и да изискат от ползващите неговия материал да го посочват винаги като негов автор.

В никакъв случай не бива да се подценява и фактът, че публикуван в Електронното издание на „За Българите”  материалът ще достигне до много хора не само в България, но и в чужбина и ще бъде на разположение на многобройната българска общност зад граница. Това означава много читатели и широко разпространение на авторовите послания. 

 

Защита на авторските права

За да сме сигурни, че именно авторът ще бъде винаги цитиран и при всяко използване на който и да е материал от нашето електронно издание правата на автора ще бъдат съхранени, нашият екип от разработчици се старае да въвежда и поддържа подходящи защити, които да гарантират в максимална степен и с оглед на добрите практики защитата на авторските права.

Всички публикувани материали в електронното издание на „За Българите”  са творение на техните автори и само те имат права върху тях. 

 

Нарушения на чуждо авторско право

Само лицата, посочили себе си като автори на даден публикуван материал могат да бъдат отговорни за евентуални нарушения на чужди авторски права. 

 

Позоваване на автор и източник

Всеки автор с публикуван материал има пълни права върху своето произведение, но е длъжен да цитира Моят Уеб Сайт ZaBulgariteкато източник. Всяко използване на публикуван материал трябва да бъде винаги съпроводено с цитиране на неговия автор, както и на интернет сайта, на който е поместена публикация – www.ZaBulgarite.com 

Възползвайте се от нашето електронно издание както като потребител, така и като автор. Нашият екип Ви очаква.  

© ZaBulgarite.com ǀ Сайт на всички българи в чужбина ǀ Всички права запазени

ZaBULGARITE NEWS

OUR BULGARIA ABROAD

YOUR E-EDITION

   Belgium                    

   Germany         

   Cyprus

   EU

   Find Useful Information

   The Project 'ZaBulgarite'

   Become a Part of the Team

  Find a Material

  The Idea Behind E-Edition

  Publish Your Material