Monday, 05 May 2014 11:15

Таван на таксите при плащане с карта в ЕС

Written by 
Rate this item
(5 votes)

В ЕС ще бъде въведен таван на таксите, които търговците на дребно плащат на банките за извършени операции с банкова карта

Според Европейската комисия размерът на таксите при плащанията с банкова карта (дебитна и кредитна) струва на търговците на дребно в Съюза над 10 млрд евро годишно. Как се определят самите такси обаче не е особено ясно. Има и разлики между отделните държави-членки, защото таксите се регулират не от националното законодателство, а от националните органи, отговарящи за защитата на конкуренцията. Търговците на дребно плащат такси за всяко плащане с карта и от своя страна добавят тези разходи към стойността на продуктите и услугите, които предлагат. 

Таксите, които банките събират за обработка на плащанията, направени с карти като Visa и MasterCard, ще трябва да възлизат на не повече от 0,3% от стойността на операцията, когато плащането е направено с кредитна карта, и на не повече от 7 евроцента или 0,2% от стойността на транзакцията (която от двете суми е по-ниска) за плащанията с дебитна карта. 

Таваните ще важат както за националните, така и за трансгранични операции в рамките на ЕС. Очаква се те да дадат резултат една година след влизането в сила на новите правила. С течение на времето по-ниските такси трябва да доведат до по-ниски цени за притежателите на банкови карти. 

Тези правила са приети от Европейския парламент на първо четене по реда на обикновената законодателна процедура. Очаква се решение и от страна на Съвета. 

Източник: прессъобщение на българската редакция на Пресслужбата на Европейския парламент. http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/press-release/

Read 3411 times

© ZaBulgarite.com ǀ Сайт на всички българи в чужбина ǀ Всички права запазени

Login to post comments

ZaBULGARITE NEWS

OUR BULGARIA ABROAD

YOUR E-EDITION

   Belgium                    

   Germany         

   Cyprus

   EU

   Find Useful Information

   The Project 'ZaBulgarite'

   Become a Part of the Team

  Find a Material

  The Idea Behind E-Edition

  Publish Your Material