Friday, 17 January 2014 12:00

ЕС гражданство за продан

Written by 
Rate this item
(4 votes)

Зараждащият се като национален бизнес е в остро противоречие с духа на Европа и Европейската идея, но все пак… съществува

В определяна от някои като „с нетипично остър тон” резолюция Европейският парламент заяви, че гражданството на Европейския съюз не трябва да има „цена. До този ход на политическо заклеймяване се стигна след като някои държави-членки – в частност Малта – създадоха различни механизми, които водят до продажбата на националното и, следователно, и на европейското гражданство. 

Някои държави членки въведоха схеми, които „пряко или косвено“ доведоха до „продажба“ на гражданство на ЕС за граждани от трети страни, въпреки че се очаква всяка държава членка да действа отговорно в запазването на общите ценности и постижения на Съюза. Те са безценни и „не може да има етикет с цена, прикрепен към тях“, се заявява в резолюция, която беше приета с 560 гласа „за“, 22 „против“ и 44 въздържали се. 

В резолюцията депутатите още допълниха, че продажбата на гражданството на ЕС подценява взаимното доверие, върху което е построен Съюзът. 

Европейското гражданство е деривативно спрямо националното. Или с други думи всеки гражданин на държава-членка на ЕС притежава и европейско гражданство. Правата, произтичащи от гражданството на ЕС, като например правото на свободно движение и пребиваване в рамките на ЕС, не трябва да бъдат третирани като „търговска стока“, подчерта Парламентът. 

Европейският парламент допълни още, че в тези бизнес схеми за придобиване на европейско гражданство има силно дискриминационен елемент, основан на това, че те „позволяват само на най‑богатите граждани на трети страни да получат гражданство на ЕС, без да бъдат взети под внимание каквито и да било други критерии“. 

Катализаторът на тази декларация на ЕП е случаят с Малта, която неотдавна предприе стъпки за въвеждане на откровена схема за продажба на малтийско гражданство, „което автоматично води до продажба на гражданството на ЕС, без никакво изискване за пребиваване“. 

Парламентът призова Малта да приведе сегашната си схема за гражданство в съответствие с ценностите на ЕС. Това изискване важи и за други държави-членки, които са въвели подобни механизми. 

Европейският парламент призова Европейската комисия да посочи ясно дали тези схеми зачитат духа и буквата на договорите на ЕС и на Кодекса на шенгенските граници, както и правилата на ЕС за недискриминация. 

Въпреки всичко остава отворен един въпрос – парите ли са всичко, дори и в този Съюз, основан на зачитане на човешките права, достойноството, свободата… /www.ZaBulgarite.com/

Източник: прессъобщение на българската редакция на Пресслужбата на Европейския парламент. http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/press-release/

Read 1475 times

© ZaBulgarite.com ǀ Сайт на всички българи в чужбина ǀ Всички права запазени

Login to post comments

ZaBULGARITE NEWS

OUR BULGARIA ABROAD

YOUR E-EDITION

   Belgium                    

   Germany         

   Cyprus

   EU

   Find Useful Information

   The Project 'ZaBulgarite'

   Become a Part of the Team

  Find a Material

  The Idea Behind E-Edition

  Publish Your Material