Friday, 13 December 2013 08:31

Ново важно право за живеещите в ЕС

Written by 
Rate this item
(10 votes)

Право на основна банкова сметка за всеки законно пребиваващ в ЕС 

Днес Европейският парламент прие текста на законопроект, съгласно който всеки, който пребивава законно в Европейския съюз, трябва да има право да открие основна разплащателна сметка и това право не следва да бъде отказвано въз основа на националност или място на пребиваване. Таксите и правилата за тези сметки следва да бъдат прозрачни и сравними и да бъде лесно да се премине към друга банка, предлагаща по-добри условия. 

Европейският парламент настоява всички доставчици на платежни услуги да бъдат задължени да предлагат основни разплащателни сметки, с някои изключения, които ще се решат от държавите-членки на ЕС, на базата на обективни основания. Тези сметки могат да бъдат открити от всеки законно пребиваващ в ЕС, при условие че има реална връзка с държавата-членка. В този случай доставчикът на платежни услуги няма да има право на отказ. 

Всеки, който открива собствена разплащателна сметка, трябва да бъде информиран за структурата на таксите и да може да сравни предложенията за различните сметки. Тази информация трябва да бъде ясна и стандартизирана в целия ЕС. Във всяка държава членка на ЕС трябва да има най-малко един независим уебсайт, който да сравнява таксите и лихвите, плащани от банките, заедно с техните нива на обслужване. Депутатите потвърдиха, че банките ще бъдат задължени да информират клиентите си, че предлагат тези сметки. 

Основната разплащателна сметка трябва да дава възможност на клиентите да плащат и да теглят пари в брой и да извършват платежни транзакции в рамките на ЕС, без да включва овърдрафт услуги. Всички доставчици на платежни услуги ще трябва да предложат тези сметки като част от тяхната присъща дейност, определяйки по-ниски такси за тях, отколкото за останалите си услуги, смятат депутатите. 

Клиентите трябва да са в състояние да изберат друга основна сметка, предлагана от банка, намираща се в ЕС, срещу разумна такса. Банките също така трябва да пазят актуални данни за всички разплащания и да носят отговорност за всяко забавяне или загуби, свързани с процеса на прехвърляне, се казва още в текста. 

Текстът предстои да бъде прецизиран от държавите-членки в Съвета. 

Източник: прессъобщение на българската редакция на Пресслужбата на Европейския парламент.http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/press-release/

Read 4467 times

© ZaBulgarite.com ǀ Сайт на всички българи в чужбина ǀ Всички права запазени

Login to post comments

ZaBULGARITE NEWS

OUR BULGARIA ABROAD

YOUR E-EDITION

   Belgium                    

   Germany         

   Cyprus

   EU

   Find Useful Information

   The Project 'ZaBulgarite'

   Become a Part of the Team

  Find a Material

  The Idea Behind E-Edition

  Publish Your Material