Tuesday, 03 December 2013 10:56

СОЛВИТ гарантира правото на румънски физиотерапевти да полагат изпити в Италия

Written by 
Rate this item
(3 votes)

Прочетете историята и научете дали и как случаят е бил разрешен 

Петима румънски граждани подават заявления за признаване на професионалната им квалификация в Италия. Италианският компетентен орган оценява документите им и ги приканва да изберат компенсационна мярка, т.е. период на обучение или изпит. Въпреки че гражданите информират органа за избора си, съответното министерство не организира изпита, с което ги принуждава да чакат неопределено време. Благодарение на намесата на СОЛВИТ министерството се съгласява да организира изпита, петимата физиотерапевти го издържат успешно и квалификацията им е призната. /www.ZaBulgarite.com/ 

Случаят е разрешен за 4 седмици. 

Източник: Европейска комисия. Успехите на Солвит, Служба за публикации на ЕС, 2013 г. 

Рисунки: Ian Baker

Read 1710 times

© ZaBulgarite.com ǀ Сайт на всички българи в чужбина ǀ Всички права запазени

Login to post comments

ZaBULGARITE NEWS

OUR BULGARIA ABROAD

YOUR E-EDITION

   Belgium                    

   Germany         

   Cyprus

   EU

   Find Useful Information

   The Project 'ZaBulgarite'

   Become a Part of the Team

  Find a Material

  The Idea Behind E-Edition

  Publish Your Material