Wednesday, 25 September 2013 16:54

СОЛВИТ помага на френски студент, обучаващ се за пилот, да се регистрира в Белгия

Written by 
Rate this item
(4 votes)

Прочетете историята и научете дали и как случаят е бил разрешен

Белгийските власти отказват да регистрират като студент френски гражданин, който се обучава за пилот в белгийска летателна школа, тъй като тя е частна и не е призната от регионалните органи във Валония. Тъй като обаче издаваните от школата удостоверения са признати от министерството на транспорта на Белгия, според законодателството на ЕС всеки, който се обучава в нея, следва да има статут на студент.

Благодарение на намесата на СОЛВИТ валонските органи се съгласяват да регистрират студента. /www.ZaBulgarite.com/ 

Случаят е разрешен за 8 седмици. 

Източник: Европейска комисия. Успехите на Солвит, Служба за публикации на ЕС, 2013 г. 

Рисунки: Ian Baker

Read 1801 times

© ZaBulgarite.com ǀ Сайт на всички българи в чужбина ǀ Всички права запазени

Login to post comments

ZaBULGARITE NEWS

OUR BULGARIA ABROAD

YOUR E-EDITION

   Belgium                    

   Germany         

   Cyprus

   EU

   Find Useful Information

   The Project 'ZaBulgarite'

   Become a Part of the Team

  Find a Material

  The Idea Behind E-Edition

  Publish Your Material