Thursday, 27 June 2013 07:55

Нови правила при загуба или кражба на лични данни

Written by 
Rate this item
(4 votes)

Брюксел въвежда нови изисквания и процедури

Европейската комисия ще въведе нови правила и процедури за това какво се изисква от далекосъобщителните оператори и различните доставчиците на интернет услуги, в случай че личните данни на клиенти им са изгубени, откраднати или компрометирани, съобщиха от институцията.

Основната цел за въвеждането на такива мерки е да се гарантира, че хората имат еднакви права в целия Европейски съюз в случай на нарушения на сигурността на личните им данни. В допълнение, компаниите от своя страна ще имат възможност да разполагат с общоевропейски подход към нашумелия напоследък проблеми със защита на личните данни, в случай че имат дейности в повече от една страна в ЕС.

Оператори и доставчиците на интернет услуги съхраняват огромно количество данни относно своите клиенти включващи информация за телефонните повиквания и посетените уебсайтове, име, адрес и данни за банковите сметки. Ето защо защитата и сигурността на личните данни е от огромно значение, а потребителите трябва да имат еднакви права, независимо къде в Европа пребивават.

Според предложените от Еврокомисията правила, всички предприятия ще трябва да информират съответния национален орган за всеки инцидент в срок до 24 часа след откриване на определено нарушението, като трябва да се предостави и пълна информация какви мерки са били предприети от дружеството.

Всяко дружество ще трябва да прилага теста за вероятността нарушението да накърни личните данни или правото на личен живот, за да определи дали клиентите трябва да бъдат уведомени за съответното нарушение. В допълнение на това, организациите, ще трябва да вземат под внимание и вида на компрометираните данни, особено когато става дума за финансова информация, данни за местонахождението, файлове със статистика за интернет връзки, история на посетените уебсайтове, данни от електронната поща и списъци с телефонните разговори.

Към предложените промени и правила се предвижда и използването на стандартизиран формат, който да бъде един и същ във всички държави от Европейския Съюз, и който да служи за уведомяване на съответния компетентен национален орган.

Еврокомисията планира и публикуването на примерен списък на технологичните защитни мерки, като например техники за криптиране, чрез които личните данни на клиентите могат да станат неразбираеми и съответно недостъпни за лица, които нямат разрешение да ги виждат и ползват.

Предложените защитни мерки ще дадат възможност на дружествата, които прилагат препоръчаните технически мерки, да не уведомяват задължително своите клиенти при случай на установени нарушения на сигурността на данните, тъй като при евентуално нарушение личните данни на клиента всъщност няма да бъдат разкрити.

Read 1736 times

© ZaBulgarite.com ǀ Сайт на всички българи в чужбина ǀ Всички права запазени

Login to post comments

ZaBULGARITE NEWS

OUR BULGARIA ABROAD

YOUR E-EDITION

   Belgium                    

   Germany         

   Cyprus

   EU

   Find Useful Information

   The Project 'ZaBulgarite'

   Become a Part of the Team

  Find a Material

  The Idea Behind E-Edition

  Publish Your Material