Friday, 07 June 2013 12:20

Такса смет в ЕС

Written by 
Rate this item
(9 votes)

Как се изчислява налогът в страните от ЕС и има ли обща правна рамка

Така наречената "такса смет" представлява всъщност такса върху битовите отпадъци. Тя няма характера на данък, а се плаща като цена за извършена услуга - сметосъбиране, сметоизвозване /www.ZaBulgarite.com/ и други дейности, свързани с тях. 

В Европейския съюз няма обща правна рамка, по която да бъде определян размерът на таксата за битови отпадъци. Това е изключително правомощие на всяка отделна държава-членка. 

Ето защо в отделните държави-членки се /www.ZaBulgarite.com/ срещат различни правила, по които е устроен цялостния механизъм на сметосъбиране. Някъде правилата се създават и регулират на национално ниво, някъде това правомощие е делегирано на органите на местната власт. 

Съществуват значителни разлики и в методиките, по които се осъществява тази дейност. Някъде има график за сметоизвозване, другаде отпадъците се събират не в контейнери, а в чували. 

Огромни различия съществуват и по отношение на самото /www.ZaBulgarite.com/ определяне на размера на таксата за битови отпадъци. Някъде сумата зависи от количеството на изхвърлените отпадъци, някъде от размера на жилището, а някъде пък от броя на живущите в определено жилище. 

Въпреки че няма обща единна европейска рамка за таксата за битови отпадъци, ЕС все пак се е намесил в тази сфера посредством правилата за опазване на околната среда. Освен всички други твърде сложни на практика правила, съществува и правило, според което за всеки тон депониран отпадък се плаща такса, /www.ZaBulgarite.com/ която отива в общия европейски бюджет. За България тази такса за 2013 г. е 15 лв, за 2014 г. ще стане 35 лв, а до 2016 г. трябва да достигне 90 лв. По този начин се стимулира /www.ZaBulgarite.com/ рециклирането на отпадъците и намаляването на количествата за депониране, които най-интензивно вредят на природата. 

Както се вижда ясно, палитрата от правила е изпъстрена максимално. Ето защо, ние от ZaBulgarite решихме, че ще бъде полезно на всички сънародници зад граница да прочетат подредено и систематизирано какви са правилата за сметосъбиране в отделните държави на ЕС и да сравнят положението със ситуацията в България. 

Очаквайте отделните статии от ZaBulgarite.com за правилата за сметосъбиране, сметоизвозване и такса битови отпадъци в различните държави от Европейския съюз!

Ако имате информация как точно се извършва сметосъбирането в мястото, където живеете и как се определя размерът на такса смет, пишети ни във FB или на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Така ще можем да споделим вашите лични впечатления от правилата и как те се прилагат. /www.ZaBulgarite.com/

Read 2196 times

© ZaBulgarite.com ǀ Сайт на всички българи в чужбина ǀ Всички права запазени

Login to post comments

ZaBULGARITE NEWS

OUR BULGARIA ABROAD

YOUR E-EDITION

   Belgium                    

   Germany         

   Cyprus

   EU

   Find Useful Information

   The Project 'ZaBulgarite'

   Become a Part of the Team

  Find a Material

  The Idea Behind E-Edition

  Publish Your Material