Tuesday, 28 May 2013 11:59

Европейците взимат все по-малко пари

Written by 
Rate this item
(10 votes)

Къде и с колко спаднаха доходите на хората и къде се класира България

Рязък спад на средния доход на домакинствата е отчетен в 15 страни-членки на Европейския съюз, според данни на Евростат в доклад за промените в  доходите на европейците.  

България е на второ място по спад на доходите на домакинствата  измежду страните които не членуват в Еврозоната. Най-значително са се понижили доходите на семействата в Исландия – с 9.7%, следвана от България  с 6.6 % . На трето място се нарежда Латвия, която регистрира спад от  6.1% , следвана от Естония с 4.4%.

Според доклада на Европейския съюз най-рязък спад на доходите на семействата е отчетен в разкъсаната от икономическата криза Гърция – с 12%, като според статистиката средните годишни доходи в страната се изчисляват на около 11 хил. евро годишно. За сравнение доходите на хората в Кипър бяха значително орязани в последните месеци, заради мерките наложени от Европейския съюз, като средно доходите бяха намалени с 15 % , а в някои сектори на икономиката и с повече.

 От страните членки на Еврозоната, най-висок спад  се наблюдава в Испания – с 5.8%. След нея се нареждат Португалия  - която регистрира спад от 4.1% следвана от Франция  - 2% и Италия - 1.4%.

Както и досега Люксембург остава страната с най-високи доходи като средният годишен доход е 32 500 евро на домакинство. На второ място се нарежда Великобритания  с 28 000 евро на семейство, следвана от Финландия и Австрия – където средния доход е 21 000 евро. Другите западноевропейски страни -  Белгия, Холандия и Дания отчитат по 20 000 евро годишен доход на домакинство.

Според статистиката на българския Национален статистически институт (НСИ) за доходите на българските домакинства  и семейства  е видно, че основен източник на доходи у нас е работната заплата, която формира около 55% от общия доход на семействата. Вторият най-висок източник на доходи  за българите са не друго а пенсиите, които формират около 26.4% от доходите на домакинствата. Тези резултати не са изненадващи, взимайки под внимание икономическата ситуация в България и застаряващото население.

Както и досега най-много пари българските семейства  харчат за храна и жилище, което е основен признак на бедност.

На фона на тези данни, за съжаление, не се предприемат никакви стъпки за увеличаване на доходите и за задържане на младите хора в страната.

Вече се уморихме да слушаме, че сме най-бедната страна. Това си го знаем! Искаме да чуем какво ще бъде направено това да се промени. За сега няма светлина в тунела, но поне ни остава да се надяваме, че ако не станем по-добре, то поне няма да станем по-зле. Но като чели и тази надежда умира – бавно, но сигурно, гледайки поредните негативни статистики и поглеждайки към живота на хората в България.

Read 2606 times

© ZaBulgarite.com ǀ Сайт на всички българи в чужбина ǀ Всички права запазени

Login to post comments

ZaBULGARITE NEWS

OUR BULGARIA ABROAD

YOUR E-EDITION

   Belgium                    

   Germany         

   Cyprus

   EU

   Find Useful Information

   The Project 'ZaBulgarite'

   Become a Part of the Team

  Find a Material

  The Idea Behind E-Edition

  Publish Your Material