Tuesday, 07 May 2013 11:08

Няма светлина в края на тунела за острова според прогнозата на ЕС

Written by 
Rate this item
(7 votes)

А Кипър беше една от най-богатите държави, когато се присъедини към ЕС през 2004 г. Какво стана?

Прогнозата на Европейската Комисия за бъдещето на Кипър е "дълбоко свиване" на икономическата дейност на острова през следващите две години, тъй като в резултат на "болезнените корекции" страната трябва да понесе последствията от своя спасителен план-програма.

Според пролетната прогноза на ЕК, публикувана през май, на острова се очаква икономиката да се свие с 8,7 на сто тази година и 3,9 на сто през 2014 г., главно в резултат на негативните условия на спасителния план, наложени от международните кредитори, с които наскоро Кипър се съгласи.

Според пролетната икономическа прогноза на ЕК реалният БВП на острова се очаква да намалее рязко с 8,7 на сто тази година като островът е засегнат най-вече от незабавното преструктуриране на банковия сектор, което засяга кредитния растеж и води до фискална консолидация, както и висока степен на икономическата несигурност, която се превръща в огромна тежест върху вътрешното търсене и инвестициите като цяло.

Финансовото положение е допълнително влошено от капиталовите рестрикции, въведени за да се предотврати изтеглянето на депозитите след затварянето на втората по големина банка на острова, Лайки, и орязване на незастрахованите спестявания - над € 100 000 - в Банката на Кипър, като подстригването би могло в крайна сметка да достигне 60 на сто.

"Временното налагане на ограничения и рестрикции върху капитала и наложените ограничения се очаква да нарушат международните капиталови потоци и да доведат до намаляване дейностите и потоците на пари както на вътрешни така и на международно ориентирани компании", заяви ЕК. „Незастрахованите вложители, от своя страна, ще понесат огромна загуба на богатството, което ще се отрази и на частното потребление и на инвестициите.“

В този ред на мисли Кипър може само да очаква с нетърпение настъпването на още по-тежки времена и мизерия през 2014 г., когато намаляването на задлъжнялостта от банките и затегнатите условия на растеж на кредита ще доведат до по-нататъшно намаляване на БВП и свиване на икономиката.

Мерките за фискална консолидация и растящата безработица ще окажат силно влияние върху частното потребление, заяви ЕК. Съвсем малка помощ може да се очаква от износа (туризмът е най-обещаващата сфера) на фона на несигурните външни условия и свиването на сектора на финансовите услуги.

Безработицата се очаква да продължи да нараства и през тази година и ще продължи възходящия си темп и през 2014 г. на фона на понижаване на стопанската и икономическа дейност, последиците от преструктурирането на банките и замразяването на публичния сектор.

ЕК заяви, че очаква безработицата през 2013 г. да достигне 15,5 на сто и 16,9 на сто през следващата година.

Има значителни рискове за още по-голямо влошаване на ситуацията и живота в Кипър, тъй като изпълнението на договорената програма за макроикономически корекция може да има по-силно въздействие върху икономиката чрез вътрешното търсене, износа, бизнеса и доверието на потребителите, прогнозират още от ЕК.

ЕК също така очаква увеличение на дефицита до 6.5 на сто през тази година и 8,4 на сто през 2014 година. Дефицитът през 2012 г. е 6,3 на сто. Очаква се приходите да намалеят значително, поради спада в икономическата активност, въпреки нарастването на прякото данъчно облагане.

"Спадът в икономическата активност се очаква да доведе до по-лоши приходи през 2013 г., отколкото през 2012 г. и до по-бързо влошаване през 2014 г., тъй като тези данъци се събират през следващата година", заяви ЕК. "Непреките данъчни постъпления се очаква да спаднат през 2013 г., както и през 2014 г. в съответствие с намаляването на вътрешното потребление въпреки увлечените ставки на ДДС и на акцизите."

Франция, Испания, Италия и Холандия - четири от петте най-големи икономиките от еврозоната - ще бъдат в рецесия през 2013 г., според прогнозите на Комисията, като единствено Германия, най-голямата икономика в Еврозоната, ще успее да регистрира растеж. Защо ли?

Комисията прогнозира още, че икономиката на Еврозоната ще се свие с 0,4 на сто тази година и ще нарасне с 1,2 на сто през следващата година, като прогнозите са намалени в сравнение с миналия февруари, когато се очакваше спад с 0,3 на сто и съответно ръст с 1,4 на сто.

"Фискалната консолидация продължава, но темпото се забавя. Успоредно с това структурните реформи трябва да се засилят, за да отключат растеж в Европа", заяви еврокомисарят по икономическите и валутните въпроси Оли Рен.

Явно Кипър няма да види светлина в тунела в близко бъдеще. Прогнозите са доста черни, чак да се чуди човек защо доведоха до това положение Кипър, след като последиците са ясни.

Едно е сигурно, ще бъде тежка година за всички жители на Кипър, местни или чужденци. С нарастването на безработицата и намаляването на икономическия растеж, ще отнеме доста време на острова да се възстанови от нанесените удари.

Да, вина имат Европейският съюз, вина имат и германците, но нямат ли до известна степен вина и кипърците? Защото всички знаем, че за всеки танц трябват двама!

Read 3283 times

© ZaBulgarite.com ǀ Сайт на всички българи в чужбина ǀ Всички права запазени

1 comment

  • Comment Link Милена Петрова Tuesday, 07 May 2013 12:03 posted by Милена Петрова

    Жалко за сегашната ситуация, жалко за хората които живеят там, жалко за острова и жалко, че такива постъпки се позволяват и толерират!

Login to post comments

ZaBULGARITE NEWS

OUR BULGARIA ABROAD

YOUR E-EDITION

   Belgium                    

   Germany         

   Cyprus

   EU

   Find Useful Information

   The Project 'ZaBulgarite'

   Become a Part of the Team

  Find a Material

  The Idea Behind E-Edition

  Publish Your Material