Wednesday, 23 January 2013 00:26

Брюксел: 3000 граждани на ЕС трябва да напуснат страната

Written by 
Rate this item
(5 votes)

Задават се нови емиграционни проблеми за белгийските власти.

По данни на белгийското правителство през последните 18 месеца близо 3000 граждани на държави-членки на Европейския съюз са изгубили правото си на пребиваване в страната. Според правото на ЕС всеки европейски гражданин има право на свободно придвижване на територията на Съюза, но времето за пребиваване в страна, различна от тази по произход е ограничено до три последователни месеца. Имайки предвид огромния брой на чужденците, живеещи в Белгия, и особено в Брюксел, непълното прилагане на клаузата за пребиваване изглежда е било оправдано. 

Направени рутинни провери обаче са показали за съжаление, че правилото на трите месеца масово се пренебрегва и дори по-лошо - мнозина се възползват от различни социални придобивки без основание. Намирането на работа за една голяма част от емигрантите е непреодолимо препятствие и те разчитат единствено на социалната помощ, осигурявана им от властите. По този начин социалната система на Белгия сериозно се натоварва. Според Секретаря по въпросите за убежището и миграцията Маги Де Блок има случаи на чужденци, живеещи в Белгия за три и повече години само на социални помощи, а това е много порочна практика. Ето защо белгийските власти са твърдо решени да затегнат режима, като дори може да се стигне и до отнемане на вече издадени разрешителни за пребиваване.

Read 3363 times

© ZaBulgarite.com ǀ Сайт на всички българи в чужбина ǀ Всички права запазени

Login to post comments

ZaBULGARITE NEWS

OUR BULGARIA ABROAD

YOUR E-EDITION

   Belgium                    

   Germany         

   Cyprus

   EU

   Find Useful Information

   The Project 'ZaBulgarite'

   Become a Part of the Team

  Find a Material

  The Idea Behind E-Edition

  Publish Your Material