Въпроси и Отговори

Въпроси и Отговори е специално създадена от За Българите инициатива. Целта е българи, живеещи зад граница, да получат възможност да попитат въпроси, свързани с техния живот в чужбина. Нашите читатели могат да отговарят на тези въпроси, като по този начин помогнат за решаването на съответния проблем. Личният опит е много важен, така че окуражаваме всеки да го сподели с оглед намиране на най-правилния отговор.  

Въпрос: Двойно облагане в Дания и България

ZaBULGARITE NEWS

OUR BULGARIA ABROAD

YOUR E-EDITION

   Belgium                    

   Germany         

   Cyprus

   EU

   Find Useful Information

   The Project 'ZaBulgarite'

   Become a Part of the Team

  Find a Material

  The Idea Behind E-Edition

  Publish Your Material