Клубове и мрежи

Add your listing here

Клубове и мрежи

Каталог на действащите в страната български клубове, информационни мрежи, групи, кръжоци, културни организации, медии...  

Асоциация „Дом България”- Антверпен

Emiel Lemineurstaat 72, , , Emiel Lemineurstaat 72

Асоциацията е създадена през 2005 година като сдружение на български емигранти в Антверпен. Тя си поставя за цел да работи за духовното обединение на българите, а също така и да популяризира българската култура и традиции.

Telephone0032 496 520 462
E-mail
Група за български народни танци „Седянка”- Лиеж, Белгия

Rue Gustave Thiriart 36, , , 4000

Групата е създадена в град Лиеж от белгийци, които я наричат "Седянка", за да почетат българския фолклор.

Telephone0032 4 252 24 53; 0032 0485 472 42
E-mail
Клуб на хорото Брюксел

Rue Belliard 99-101, , , 1040

www.facebook.com/NaHorotoVBruksel

Клуб „На хорото в Брюксел“ съществува от 2007 г. Създаден с цел разучаване на няколко хора по конкретен повод, клубът постепенно доби популярност сред българската общност, единствено чрез препоръчване от човек на човек. В момента участниците са стотин ...

E-mail

ZaBULGARITE NEWS

OUR BULGARIA ABROAD

YOUR E-EDITION

   Belgium                    

   Germany         

   Cyprus

   EU

   Find Useful Information

   The Project 'ZaBulgarite'

   Become a Part of the Team

  Find a Material

  The Idea Behind E-Edition

  Publish Your Material