ВлезтеClose

Четвъртък, 06 Юни 2013 12:50

Нов шок в България - скоро

Написана от 
Оценете
(13 гласа)

Такса смет в България може да скочи драстично, заради ЕС.

В Европейския съюз няма обща правна рамка, по която да бъде определян размерът на таксата за битови отпадъци. Това е изключително правомощие на всяка отделна държава-членка. Въпреки /www.ZaBulgarite.com/ това ЕС все пак се е намесил в тази сфера посредством правилата за опазване на околната среда. За всеки тон депониран отпадък се плаща такса, която отива в общия европейски бюджет.

По този начин колкото повече една държава депонира отпадъци, толкова по-скъпо й струва това. Така, за България таксата за 2013 г. е 15 лв, за 2014 г. ще стане 35 лв, а до 2016 г. трябва да достигне 90 лв. Целта на тези правила е да се стимулира рециклирането на отпадъците и намаляването на количествата за депониране, които най-интензивно вредят на природата. Така обаче държави като България, които не рециклират или рециклират малко, ще бъдат задължени /www.ZaBulgarite.com/ да плащат много висока такса за депонираните отпадъци. Това неминуемо ще доведе или до драстично занижаване на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване в България, или до повишаване на такса "смет" за физическите и юридическите лица.

В България отговорни за организиране на управлението на битовите отпадъци по закон са местните власти. Услугата за сметосъбиране и сметоизвозване трябва да е /www.ZaBulgarite.com/ достъпна за всички жители, като общините са задължени да гарантират, че събирането, извозването, възстановяването и обезвреждането на отпадъците се извършват само от нарочно оторизирани за това лица.

По данни на статистиката за последните пет години количеството на отпадъците, които българите изхвърляме е намаляло с 20% до около 380 кг годишно. За сравнение, средно европеецът изхвърля около 540 кг годишно. За огромно съжаление обаче едва 24% от боклука в България се рециклира, а всичкото останало количество се депонира. Така депонираните отпадъци в България са значително повече от средното равнище за Европа. За преодоляването на тази тревожна статистика не помага и фактът, че според анализатори /www.ZaBulgarite.com/ културата на разделно събиране на българите се повишава всяка година. А именно разделното събиране е ключът към намаляване на количеството на отпадъците за депониране.

В България такса смет, според някои, вече е твърде висока. Едно шоково увеличаване за няколко години, драстично ще доведе до още по-ниска събираемост, която и в момента е едва около 55-60%.

На този проблем все още не се дава твърде голяма гласност. Това може би се дължи на факта, че в момента има "по-належащи" за решаване проблеми. А може би пък е поради това, че е винаги по-лесно да се обвинява /www.ZaBulgarite.com/ бюрократичен Брюксел за налагането на всякакви непопулярни мерки.

Разбира се остава отворен въпросът доколко е уместна таксата и дали не е време за обща и единна правна рамка за отпадъците на Европа.

Така или иначе, този въпрос не бива да се пренебрегва, защото съвсем скоро домакинствата и фирмите в България няма да могат повече да го пренебрегват. И тогава сигурно пак ще се питаме "Как?", "Ама откъде?" и "Защо пак на нас?". /www.ZaBulgarite.com/

 

 

 

Прочетена 3091 пъти

© ZaBulgarite.com ǀ Сайт на всички българи в чужбина ǀ Всички права запазени

Свързани статии

Влезте, за да коментирате

ЗаНОВИНИТЕ НА ЗаБЪЛГАРИТЕ

НАШАТА БЪЛГАРИЯ ЗАД ГРАНИЦА

ВАШЕТО ЕЛЕКТРОННО ИЗДАНИЕ

   Белгия                    

   Германия         

   Кипър

   

   Намерете полезна информация

   Проектът "ЗаБългарите"

   Станете част от екипа

  Намерете материали

  Разберете повече за идеята

  Споделете материал