ВлезтеClose

Сряда, 20 Ноември 2013 11:59

Европейски пари за атомните мощности в България

Написана от 
Оценете
(4 гласа)

Финансова помощ от Европейския съюз ще помогне на България, Литва и Словакия да завършат извеждането от експлоатация на атомни мощности

В следващия бюджетен период на ЕС (2014—2020 г.) България, Литва и Словакия ще получат финансова помощ от Европейския съюз. Тя ще е целева и ще ги подпомогне да завършат извеждането от експлоатация на атомни мощности в електроцентралите Козлодуй, Игналина и Бохунице. 

Вчера депутатите в Европейския парламент гласуваха резолюция в този смисъл, която получи 554 гласа „за“, 17 гласа „против“ и 72 „въздържал се“.

Според докладчика Джайлс Чичестър (ЕКР, Великобритания) тези мощности са „твърде остарели и не могат да бъдат икономически ефективно обновени, за да отговарят на минималните необходими стандарти за безопасност. 

Новият регламент ще разшири финансовата подкрепа на ЕС, предоставяна на Литва, България и Словакия, за да завършат извеждането от експлоатация на мощности в техните атомни електроцентрали (за България АЕЦ "Козлодуй"). Терминът „извеждане от експлоатация“ обхваща всички дейности, които се провеждат, след като реакторите бъдат спрени: отстраняване и изхвърляне на изразходените горивни елементи, обеззаразяване, демонтаж и/или разрушаване на ядрените инсталации, изхвърляне на оставащите радиоактивни отпадъчни материали, както и възстановяване на околната среда на замърсени места. 

По цени за 2011 г. бюджетът възлиза на 800 милиона евро. Но те ще бъдат коригирани с оглед на инфлацията по време на изпълнение на програмите. Според най-скорошната корекция, сумата възлиза на 969 милиона евро, от които 293 милиона евро са предвидени за Козлодуй. 

За да получат финансирането трите страни ще трябва да отговарят на определени условия, включително и пълно транспониране на Директивата за ядрена безопасност в националните закони, както и да представят пред Европейската комисия подробни планове за извеждане от експлоатация. 

Източник: прессъобщение на българската редакция на Пресслужбата на Европейскияпарламент.http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/press-release/

Прочетена 1304 пъти

© ZaBulgarite.com ǀ Сайт на всички българи в чужбина ǀ Всички права запазени

Влезте, за да коментирате

ЗаНОВИНИТЕ НА ЗаБЪЛГАРИТЕ

НАШАТА БЪЛГАРИЯ ЗАД ГРАНИЦА

ВАШЕТО ЕЛЕКТРОННО ИЗДАНИЕ

   Белгия                    

   Германия         

   Кипър

   

   Намерете полезна информация

   Проектът "ЗаБългарите"

   Станете част от екипа

  Намерете материали

  Разберете повече за идеята

  Споделете материал