ВлезтеClose

Понеделник, 07 Октомври 2013 11:59

Зелена светлина за единен европейски надзор над банките

Написана от 
Оценете
(5 гласа)

Нови правила за отчетност и прозрачност на европейските банки от 2014 г.

Още на 12 септември Европейският парламент даде своето одобрение за изграждането на система на банков надзор на европейско ниво, която ще постави от септември 2014 г. 150 от най-големите банки в ЕС под прякото наблюдение на Европейската централна банка. 

Системата на банков надзор ще бъде задължителна за всички държави-членки на Еврозоната и ще бъде отворена за всички останали страни от ЕС. България към този момент не е въвела еврото като национална валута и не е част от Еврозоната. В този смисъл правилата за България ще важат, ако тя иска да ги въведе. Въпреки това като следствие от промените, инспирирани от ЕП моделът на вземане на решения ще е такъв, че да позволи на страните извън еврозоната да участват като равностойни партньори. 

Прозрачността и отчетността – основни опасения

Въпреки че споразумение за изграждането на системата беше постигнато със държавите-членки още през април, ЕП и ЕЦБ трябваше да уредят въпроса как да се гарантират демократичната отчетност и прозрачността на надзорните функции на ЕЦБ. Новата система води до прехвърлянето на съществени надзорни правомощия от национално на европейско ниво. Затова депутати от Европейския и националните парламенти настояваха, че подобно прехвърляне на правомощия изисква установяването на съизмеримо ниво на демократичен контрол върху новия надзорен орган.

Съгласно законодателните текстове и свързаното с тях междуинституционално споразумение между ЕП и ЕЦБ Европейският парламент ще има широк достъп до информация. Това включва получаването на „пълен и смислен протокол [от заседанията на надзорния съвет], който позволява разбирането на водената дискусия, включително анотиран списък на решенията“. Председателят на надзорния съвет ще трябва да се явява на редовни изслушвания в Парламента.

За засилване на отчетността на системата на Парламента се дава право да одобри заедно със Съвета председателя и заместник-председателя на надзорния съвет, а също и да поиска тяхното отстраняване. ЕП ще може също така да провежда разследвания на сериозни грешки на надзорния орган. Отделните депутати ще могат да задават въпроси в писмена форма на органа и да получават бърз отговор. 

Други ключови области, в които Парламентът прокара изменения:

  • По-голяма роля на националните парламенти
  • По-добър достъп до документи на надзорния орган към банките
  • Привлекателни условия за членство на страните извън еврозоната;
  • Строго разделение на персонала на Европейската централна банка между задачите по изпълнение на паричната политика и надзора, за да бъде гарантирана отчетността на надзорния орган в ЕЦБ
  • Укрепване на ролята на Европейския банков орган по отношение на ЕЦБ и подобряване на възможностите му да провежда стрес тестове и да събира информация;
  • уеднаквяване на подходите към упражняване на банковия надзор и едновременно с това запазване на разнообразието в банковия сектор в ЕС.

 

Процедури: Съвместно вземане на решение, първо четене, и консултация

 

Източник: прессъобщение на българската редакция на Пресслужбата на Европейския парламент. http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/press-release/

Прочетена 1831 пъти

© ZaBulgarite.com ǀ Сайт на всички българи в чужбина ǀ Всички права запазени

Влезте, за да коментирате

ЗаНОВИНИТЕ НА ЗаБЪЛГАРИТЕ

НАШАТА БЪЛГАРИЯ ЗАД ГРАНИЦА

ВАШЕТО ЕЛЕКТРОННО ИЗДАНИЕ

   Белгия                    

   Германия         

   Кипър

   

   Намерете полезна информация

   Проектът "ЗаБългарите"

   Станете част от екипа

  Намерете материали

  Разберете повече за идеята

  Споделете материал