ВлезтеClose

Вторник, 01 Октомври 2013 07:53

Какви ваши проблеми в ЕС решава СОЛВИТ

Написана от 
Оценете
(2 гласа)

Вижте какви проблеми, които вие имате в ЕС, могат да бъдат решени от СОЛВИТ

За да може даден случай да бъде разгледан в рамките на мрежата СОЛВИТ, той трябва да отговаря на определени критерии. В противен случай следва да бъде потърсен друг, по-подходящ способ /www.ZaBulgarite.com/ за защита на правата на национално или европейско ниво. Най-важното, което трябва да знаете е: 

 • трябва да е възникнал правен спор;
 • едната страна по спора трябва да сте вие - гражданин или в качеството ви на юридическо лице (фирма), а насрещната страна да бъде орган на държавната администрация или /www.ZaBulgarite.com/ друга институция, натоварена с публични функции;
 • предметът на спора (вашият проблем) трябва да има правна уредба в законодателството на ЕС;
 • не трябва вече да сте ангажирали с решаването на проблема ви съдебен орган. 

Няма да получите решение на проблема си от СОЛВИТ, ако той попада в области като международните бракове, международните осиновявания, международните покупки /www.ZaBulgarite.com/ на стоки, международното наследяване и много други предимно чисто частноправни спорове (само между граждани и юридически лица без участие на държавен орган). 

СОЛВИТ предимно функционира в областите:

 • признаване на професионални квалификации;
 •  разрешение за пребиваване;
 •  достъп до образование;
 •  право на установяване;
 •  права в областта на заетостта;
 •  права в областта на социалната сигурност;
 •  свидетелство за управление на моторно превозно средство;
 •  регистриране на моторно превозно средство;
 •  данъчно облагане;
 •  свободно движение на капитали и плащания;
 •  пазарен достъп за продукти;
 •  установяване като самостоятелно заето лице;
 •  граничен контрол;
 •  предоставяне на услуги. /www.ZaBulgarite.com/ 

СОЛВИТ функционира по особен механизъм - вижте тук. 

Източник: solvit.eu; Европейска комисия. Успехите на Солвит, Служба за публикации на ЕС, 2013 г. 

Прочетена 1840 пъти

© ZaBulgarite.com ǀ Сайт на всички българи в чужбина ǀ Всички права запазени

Влезте, за да коментирате

ЗаНОВИНИТЕ НА ЗаБЪЛГАРИТЕ

НАШАТА БЪЛГАРИЯ ЗАД ГРАНИЦА

ВАШЕТО ЕЛЕКТРОННО ИЗДАНИЕ

   Белгия                    

   Германия         

   Кипър

   

   Намерете полезна информация

   Проектът "ЗаБългарите"

   Станете част от екипа

  Намерете материали

  Разберете повече за идеята

  Споделете материал