ВлезтеClose

Клубове и мрежи

Добавяне на запис

Клубове и мрежи

Каталог на действащите в страната български клубове, информационни мрежи, групи, кръжоци, културни организации, медии...  

  

Club culturel bulgare "Gaida"

www.cercleculturel.lu/Gaida/

Клуб "ГАЙДА" е плод на общото усилие на група ентусиасти да създадат притегателен център за всички, които имат нужда от българския дух, култура и традиции, и за тези, които желаят тепърва да се докоснат до темперамента на сърцето на Балканите. Вратите на ...

Телефон+352 691 58 78 08; +352 621 49 47 90
E-mail

ЗаНОВИНИТЕ НА ЗаБЪЛГАРИТЕ

НАШАТА БЪЛГАРИЯ ЗАД ГРАНИЦА

ВАШЕТО ЕЛЕКТРОННО ИЗДАНИЕ

   Белгия                    

   Германия         

   Кипър

   

   Намерете полезна информация

   Проектът "ЗаБългарите"

   Станете част от екипа

  Намерете материали

  Разберете повече за идеята

  Споделете материал