ВлезтеClose

Клубове и мрежи

Добавяне на запис

Клубове и мрежи

Каталог на действащите в страната български клубове, информационни мрежи, групи, кръжоци, културни организации, медии...  

Асоциация „Дом България”- Антверпен

Emiel Lemineurstaat 72, , , Emiel Lemineurstaat 72

Асоциацията е създадена през 2005 година като сдружение на български емигранти в Антверпен. Тя си поставя за цел да работи за духовното обединение на българите, а също така и да популяризира българската култура и традиции.

Телефон0032 496 520 462
E-mail
Група за български народни танци „Седянка”- Лиеж, Белгия

Rue Gustave Thiriart 36, , , 4000

Групата е създадена в град Лиеж от белгийци, които я наричат "Седянка", за да почетат българския фолклор.

Телефон0032 4 252 24 53; 0032 0485 472 42
E-mail
Клуб на хорото Брюксел

Rue Belliard 99-101, , , 1040

www.facebook.com/NaHorotoVBruksel

Клуб „На хорото в Брюксел“ съществува от 2007 г. Създаден с цел разучаване на няколко хора по конкретен повод, клубът постепенно доби популярност сред българската общност, единствено чрез препоръчване от човек на човек. В момента участниците са стотин ...

E-mail

ЗаНОВИНИТЕ НА ЗаБЪЛГАРИТЕ

НАШАТА БЪЛГАРИЯ ЗАД ГРАНИЦА

ВАШЕТО ЕЛЕКТРОННО ИЗДАНИЕ

   Белгия                    

   Германия         

   Кипър

   

   Намерете полезна информация

   Проектът "ЗаБългарите"

   Станете част от екипа

  Намерете материали

  Разберете повече за идеята

  Споделете материал